CHIC CHOC全新2019 秋、冬推出彩妝新品「輕質透光眼影、輕質極細眼線筆、輕質柔霧唇膏」

一筆決定.我的粧 輕質透光眼影、輕質極細眼線筆、輕質柔霧唇膏 2019/9 秋、冬 全新上市! CHIC CH… 閱讀全文 CHIC CHOC全新2019 秋、冬推出彩妝新品「輕質透光眼影、輕質極細眼線筆、輕質柔霧唇膏」